URZĄDZE­NIE DEVELOP INEO 185

Nowoczesna kopi­arka dająca możli­wość wyko­rzys­ta­nia dodatkowych funkcji. Świet­nie sprawdzi się tam gdzie użytkownik chce mieć nowoczesne, sprawne i tanie w utrzy­ma­niu urządzenie.

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa
 • Kopi­arka, drukarka,
 • skaner mono­chro­maty­czny
 • Kaseta na 250 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 18 str./min
 • For­mat doku­men­tów: A3-​A5R
 • Kopi­owanie wielokrotne: 199
 • Rozdziel­czość: 600 x 600 dpi
 • Poda­jnik boczny: 100 ark. — STANDARD
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : opcja
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
ineo185
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela handlowego!
Urządze­nie od 70,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)
Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner 11 000 stron 120,00
Bęben 55 000 stron 270,00
Devel­oper 55 000 stron 150,00

Tania eksploat­acja ! Koszt zadruku kartki A4@6% do 55 tys. kopii = 1 gr

Cena kopi­arki zaw­iera:

 • Gwarancja : 24 m-​ce - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia 1 dzień
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera pełnowartoś­ciowe mate­ri­ały eksploatacyjne !

URZĄDZE­NIE RICOH MP 2014D

MP 2014D to eko­nom­iczne cenowo urządzenia wielo­funkcyjne ofer­u­jące druk czarno-​biały w duplek­sie oraz możli­wość skanowa­nia sieciowego w kolorze.

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa
 • Kopi­arka, drukarka, skaner kolorowy
 • Kaseta : 1 x 250 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 20 str./min
 • For­mat doku­men­tów: A3-​A6
 • Kopi­owanie wielokrotne: 199
 • Rozdziel­czość: 600 x 600 dpi
 • Poda­jnik boczny: 100 ark. – STAN­DARD (do 216g/​m2)
 • Poda­jnik doku­men­tów RADF: nie
 • Karta sieciowa : opcja
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : opcja
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
 • Drukowanie dwus­tronne (dupleks): Tak
ricoh mp 2014
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela hand­lowego !
Urządze­nie od 70,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)

Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner 12 000 stron 109,00
Bęben 60 000 stron 290,00
Devel­oper 60 000 stron 199,00

Cena kopi­arki zawiera:

 • Gwarancja : 24 m-​ce - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia do 14 dni
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera mate­ri­ały eksploatacyjne !

NOWOŚĆ! URZĄDZE­NIE RICOH MP 2014AD

MP 2014AD to eko­nom­iczne cenowo urządzenia wielo­funkcyjne ofer­u­jące druk czarno-​biały w duplek­sie oraz możli­wość skanowa­nia sieciowego w kolorze. Urządze­nie posi­ada zamon­towany automaty­czny odwraca­jący poda­jnk oryginałów.

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa
 • Kopi­arka, drukarka, skaner sieciowy kolorowy
 • Kaseta : 1 x 250 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 20 str./min
 • For­mat doku­men­tów: A3-​A6
 • Kopi­owanie wielokrotne: 199
 • Rozdziel­czość: 600 x 600 dpi
 • Poda­jnik boczny: 100 ark. – STAN­DARD (do 216g/​m2)
 • Poda­jnik doku­men­tów RADF: STANDARD
 • Karta sieciowa : opcja
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : opcja
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
 • Drukowanie dwus­tronne (dupleks): Tak
mp2014ad
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela hand­lowego !
Urządze­nie od 80,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)

Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner 12 000 stron 109,00
Bęben 60 000 stron 290,00
Devel­oper 60 000 stron 199,00

Cena kopi­arki zawiera:

 • Gwarancja : 24 m-​ce - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia do 14 dni
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera mate­ri­ały eksploatacyjne !

URZĄDZE­NIE RICOH MP 2501SP

Dzięki zas­tosowa­niu kon­trol­era GWNX urządze­nie ofer­uje szereg pożytecznych funkcjon­al­ności. Urządzenia MP2501SP ofer­ują drukowanie z szy­bkoś­cią 25 str./min, kopi­owanie oraz kolorowy skaner.

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa
 • Kopi­arka, drukarka, skaner kolorowy
 • Kaseta : 2 x na 250 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 25 str./min
 • For­mat doku­men­tów: A3-​A6
 • Kopi­owanie wielokrotne: 1999
 • Rozdziel­czość: 600 x 600 dpi
 • Poda­jnik boczny: 100 ark.
 • Poda­jnik doku­men­tów RADF: opcja
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : opcja
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
 • Drukowanie dwus­tronne (dupleks): Tak
 • Kopi­owanie dwus­tronne: Tak (z opcjon­al­nym RADF)
 • Per­son­al­i­zowany dotykowy wyświ­et­lacz: Tak
ricoh mp2501sp
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela handlowego!
Urządze­nie od 150,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)
Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner 9 000 stron 89,00
Bęben 60 000 stron 290,00
Devel­oper 60 000 stron 199,00

Tania eksploat­acja ! Koszt zadruku kartki A4@6% do 55 tys. kopii = 1 gr

Cena kopi­arki zawiera:

 • Gwarancja : 24 m-​ce - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia do 14 dni
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera pełnowartoś­ciowe mate­ri­ały eksploatacyjne !

URZĄDZE­NIE KOLOR A3 DEVELOP INEO +224e

Nowoczesne kolorowe urządze­nie kolor a3 dające możli­wość wyko­rzys­ta­nia dodatkowych funkcji.

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa kolorowa
 • Kopi­arka kolor, drukarka kolor, skaner kolor max​.do 160 obrazów/​min.!
 • Kasety 2×500 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 22 str./min
 • For­mat doku­men­tów: A5-​SRA3
 • Druk banerowy: TAK, do dłu­gości: 1200 mm
 • Gra­matura papieru: 52300 g/​m2
 • Kopi­owanie wielokrotne: 19999
 • Rozdziel­czość kopi­owa­nia: 600 x 600 dpi
 • Rozdziel­czość drukowa­nia: 1200 x 1200 dpi
 • Poda­jnik boczny: 150 ark.
 • Poda­jnik doku­men­tów RADF: Tak na 100 arkuszy (dwuprze­biegowy, do 80 obr./min.)
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : Tak
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
 • Drukowanie dwus­tronne (dupleks): Tak
 • Kopi­owanie dwus­tronne: Tak
 • Bezpośred­nie drukowanie z USB i skanowanie do USB
develop ineo 224e
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela handlowego!
Urządze­nie od 349,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)

Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner Black 27 000 stron 160,00
Toner Yel­low 25 000 stron 290,00
Toner Cyan 25 000 stron 290,00
Toner Magenta 25 000 stron 290,00
Bęben Black 70 000 stron 490,00
Bęben CMY 55 000 stron 890,00

Cena kopi­arki zaw­iera:

 • Gwarancja : 24 m-​ce - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia do 14 dni
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera pełnowartoś­ciowe mate­ri­ały eksploatacyjne !

URZĄDZE­NIE KOLOR A3 RICOH MP C2011SP

Specy­fikacja urządzenia:

 • Tech­nolo­gia: laserowa kolorowa
 • Kopi­arka, drukarka, skaner kolorowy, ser­wer dokumentów
 • Kaseta : 2 x na 550 ark.
 • Pręd­kość dla for­matu A4: 20 str./min
 • For­mat doku­men­tów: SRA3 (opcja) — A6
 • Kopi­owanie wielokrotne: 1999
 • Rozdziel­czość: 1200 x 1200 dpi
 • Obsługa papieru: gra­matura do 300g/​m2
 • Poda­jnik boczny: 100 ark.
 • Poda­jnik doku­men­tów RADF: Tak na 100 ark,
 • Pod­stawa pod kopi­arkę : opcja
 • Skanuje raz, drukuje wiele razy: Tak
 • Drukowanie dwus­tronne (dupleks): Tak
 • Kopi­owanie dwus­tronne: Tak
 • Per­son­al­i­zowany dotykowy wyświ­et­lacz: Tak, 9’’
ricoh mp c2011
Zakup urządzenia gwaran­tuje uczest­nictwo
w pro­gramie TANI PAPIER
pytaj przed­staw­iciela handlowego!
Urządze­nie od 249,00 zł netto
(miesięczna rata wyna­jmu przy kon­trak­cie na 36 miesięcy)

Mate­ri­ały eksploatacyjne
Wydajność CENA NETTO
Toner Black
15 000 stron 199,00
Toner Yel­low 9 500 stron 299,00
Toner Cyan
9 500 stron 299,00
Toner Magenta 9 500 stron 299,00
Bęben Black
60 000 stron 449,00
Bęben CMY 48 000 stron 449,00

Cena kopi­arki zaw­iera:

 • Gwarancja : 24 m-​cy - zapew­ni­amy ser­wis gwaran­cyjny i pogwarancyjny
 • Uru­chomie­nie, dostawę, instruk­taż z obsługi
 • Czas real­iza­cji zamówienia do 14 dni
 • Urządze­nie gotowe do pracy zaw­iera pełnowartoś­ciowe mate­ri­ały eksploatacyjne !

Kon­takt:

Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.

Anna Ryt­ter
Spec­jal­ista ds. produktu

e-​mail: a.​rytter@​biuroraj.​com.​pl
tel. (063) 242 88 88 w.114
GSM: 605 859 779