Dział Rozwiązań Finan­sowych — doradzamy najlep­sze rozwiąza­nia finan­sowe. Ofer­u­jemy usługi i pro­dukty Alior Banku SA. W szczegól­ności: kredyty gotówkowe i kon­sol­i­da­cyjne, kredyty hipoteczne, karty kredy­towe, rachunki oszczęd­noś­ciowo rozliczeniowe i inne. Obec­nie Biuro Raj prowadzi czter­naś­cie bankowych Placówek Part­ner­s­kich w Koninie, Turku, Wrześni, Wągrowcu, Swarzędzu, Płocku, Janikowie.

Zapraszamy do naszych Placówek:

Part­ner Alior Banku w Koninie
ul. Dwor­cowa 15i
62510 Konin
tel./fax: 63 242 63 68

Part­ner Alior Banku w Turku
Plac Wojska Pol­skiego 4
62700 Turek
tel./fax: 63 289 16 87

Part­ner Alior Banku w Wągrowcu
Aleja Jana Pawła II 8
62100 Wągrowiec
tel./fax: 67 262 60 73

Part­ner Alior Banku we Wrześni
ul. Harcer­ska 2
62300 Wrześ­nia
tel./fax: 61 436 69 08

Part­ner Alior Banku w Płocku
ul. Kole­gialna 1
09402 Płock
tel./fax: 24 366 60 57

Part­ner Alior Banku w Swarzędzu
ul. Rynek 23
62020 Swarzędz
tel/​fax: 61 651 55 00

Part­ner Alior Banku w Janikowie
ul. Klonowa 7
88160 Janikowo
tel/​fax: 52 357 59 20

Przykład­owa Placówka Part­ner­ska Alior Banku prowad­zona przez Biuro Raj Sp. z o.o.

Przykład­owe wnętrze Placówki Part­ner­skiej Alior Banku prowad­zonej przez Biuro Raj Sp. z o.o.