Dział Rozwiązań Finan­sowych — doradzamy najlep­sze rozwiąza­nia finan­sowe. Ofer­u­jemy usługi i pro­dukty Alior Banku SA i Nest Banku oraz innych znanych insty­tucji finan­sowych. W szczegól­ności: kredyty gotówkowe i kon­sol­i­da­cyjne, kredyty hipoteczne, karty kredy­towe, rachunki oszczęd­noś­ciowo rozliczeniowe i inne. Obec­nie Biuro Raj prowadzi czter­naś­cie bankowych Placówek Part­ner­s­kich w Koninie, Turku, Wrześni, Wągrowcu, Raw­iczu, Swarzędzu, Inowrocławiu, Włocławku, Płocku, Jarocinie, Byd­goszczy, Janikowie, Środzie Wielkopol­skiej oraz jedną Placówkę Ogólnopol­skiego Oper­a­tora Bankowego Fines w Ślesinie.

Zapraszamy do naszych Placówek:

Part­ner Alior Banku w Koninie
ul. Dwor­cowa 15i
62510 Konin
tel./fax: 63 242 63 68

Part­ner Alior Banku w Koninie
ul. Chopina 21
62510 Konin
tel./fax: 63 249 10 82

Part­ner Alior Banku w Turku
Plac Wojska Pol­skiego 4
62700 Turek
tel./fax: 63 289 16 87

Part­ner Alior Banku w Wągrowcu
Aleja Jana Pawła II 8
62100 Wągrowiec
tel./fax: 67 262 60 73

Part­ner Alior Banku w Raw­iczu
Plac Wol­ności 13
63900 Raw­icz
tel. 65 545 50 61
fax 65 545 28 56

Part­ner Alior Banku w Jarocinie
ul. Rynek 7
63200 Jarocin
tel./fax: 62 747 19 23

Part­ner Alior Banku w Środzie Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
63000 Środa Wielkopol­ska
tel./fax: 61 285 20 27

Part­ner Alior Banku we Wrześni
ul. Harcer­ska 2
62300 Wrześ­nia
tel./fax: 61 436 69 08

Part­ner Alior Banku w Inowrocławiu
ul. Królowej Jad­wigi 36
88100 Inowrocław
tel./fax: 52 524 34 93

Part­ner Alior Banku we Włocławku
ul. Warsza­wska 79
87800 Włocławek
tel./fax: 54 289 78 80

Part­ner Alior Banku w Płocku
ul. Kole­gialna 1
09402 Płock
tel./fax: 24 366 60 57

Part­ner Alior Banku w Swarzędzu
ul. Rynek 23
62020 Swarzędz
tel/​fax: 61 651 55 00

Part­ner Alior Banku w Janikowie
ul. Klonowa 7
88160 Janikowo
tel/​fax: 52 357 59 20

Part­ner Nest Banku w Koninie
ul. Plac Wol­ności 10
62500 Konin
tel/​fax: 63 240 68 36

Oper­a­tor Bankowy Fines
ul. Kleczewska 29 lok. 13
62561 Ślesin
tel.: 725 454 522

Przykład­owa Placówka Part­ner­ska Alior Banku prowad­zona przez Biuro Raj Sp. z o.o.

Przykład­owe wnętrze Placówki Part­ner­skiej Alior Banku prowad­zonej przez Biuro Raj Sp. z o.o.

nest-bank-zew

Przykład­owa Placówka Part­ner­ska Nest Banku prowad­zona przez Biuro Raj Sp. z o.o.

Przykład­owe wnętrze Placówki Part­ner­skiej Nest Banku prowad­zonej przez Biuro Raj Sp. z o.o.